Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MS charakterizace komplexů rhenia
Název práce v češtině: MS charakterizace komplexů rhenia
Název v anglickém jazyce: MS Characterization of Rhenium complexes
Klíčová slova: komplexy, rhenium, hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: complexes, rhenium, Mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2017
Datum zadání: 05.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Předběžná náplň práce
Příprava a charakterizace komplexů rhenia
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Preparation and characterization of rhenium complexes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK