Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
FAHEX - formátově orientovaný hexeditor
Název práce v češtině: FAHEX - formátově orientovaný hexeditor
Název v anglickém jazyce: FAHEX - Format Aware HEXeditor
Klíčová slova: hex editor formát struktura pohled
Klíčová slova anglicky: hex editor format structure view
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2017
Datum zadání: 05.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: RNDr. Přemysl Čech
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to design and implement a smart hexeditor FAHEX that, in addition to basic function of editing bytes in hexadecimal format and the ability to work with very large files, should enable users to provide a description of the format of the currently edited file. FAHEX should take the supplied format description and combine it with the current file to generate a tree view of the file structure. The tree view should be similar to how the Wireshark software visualizes contents of various types of packets. User of FAHEX should be able to navigate to or highlight contents of the file (values, headers, frames, etc) in the hexeditor with just by clicking in this tree view.
Seznam odborné literatury
• Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, 2013
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
• C# Language Specification 6.0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK