Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úvěr pro spotřebitele
Název práce v češtině: Úvěr pro spotřebitele
Název v anglickém jazyce: Consumer loan
Klíčová slova: spotřebitel, úvěr, úvěruschopnost
Klíčová slova anglicky: consumer, credit, creditworthiness
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.01.2022
Datum a čas obhajoby: 10.01.2022 13:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 225, multimediální učebna 225
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:10.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2022
Oponenti: Mgr. Jan Flídr, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK