Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným
Název práce v češtině: Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným
Název v anglickém jazyce: Contract to transfer share in limited liability company
Klíčová slova: Smlouva o převodu podílu, společnost s ručením omezeným, podíl
Klíčová slova anglicky: Contract to transfer share in limited liability company, limited liability company, share
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2018
Datum a čas obhajoby: 21.09.2018 12:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 212, 212
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2018
Oponenti: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK