Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tuning the crystal growth condition of Ni50Mn28.5Ga21.5 magnetic shape memory alloy
Název práce v češtině: Ladění podmínek růstu monokrystalů Ni50Mn28.5Ga21.5, slitiny s magnetickou tvarovou pamětí
Název v anglickém jazyce: Tuning the crystal growth condition of Ni50Mn28.5Ga21.5 magnetic shape memory alloy
Klíčová slova: MSM, Martenzitická transformácia, Heuslerove zliatiny
Klíčová slova anglicky: MSM, Martensitic transition, Heusler alloys
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2017
Datum zadání: 06.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2017
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: RNDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti:
Ross Harvey Colman, Dr.
Zásady pro vypracování
1. Příprava monokrystalů slitin o složení Ni50Mn28,5Ga21,5. Modifikace parametrů přípravy na základě analýz v bodech 2 a 3 níže.
2. Ověření homogenity vzorků pomocí elektronové mikroskopie EDX a rentgenové difrakce,
3. Měření magnetických vlastnotí v širokém oboru teplot
4. Vyhodnocení dat a prezentace výsledků
5. Sepsání práce

Seznam odborné literatury
X. Ren, Nature Materials 3, 91 (2004)

R. Kainuma, et al., Nature, 439, 957 (2006)

O. Heczko, Mater. Sci. Tech-Lond., 30, 1559-1578 (2014)
A. Sozinov et al., Appl. Phys. Lett., 102, 021902 (2013)
Předběžná náplň práce
Práce je experimentálního charakteru.
Projekt je zaměřen na připravu a charakterizaci ladění složení tzv. Heuslerových sloučenin typu Ni2MnGa. Student/ka vyladí parametry přípravy monorystalů s cílem dosáhnout vysoké homogenity složení monokrystalů. Provede jejich charakterizaci pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce. Dále bude měřit fyzikální vlastnosti na aparaturách PPMS v širokém oboru teplot (2 K - 1000 K) a magnetickým polí až 14 T.
Student/ka se seznámí s prací v moderních laboratořích a zároveň svou prací přispěje k řešení aktuálně studované problematiky.
Předpokládá se spolupráce s kolegy a studenty FUUK MFF v rámci měření magnetooptických vlastností na vybraných monokrystalech.
Práce je součástí projetku Matfun (http://www.matfun.eu/)

V práci je možné pokračovat v rámci magisterského studia, ale zároveň respektujeme právo studentky/studenta na změnu tématu, školiteky/školitele, nebo volbu jiného oboru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is part of the project MATFUN http://www.matfun.eu/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK