Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Migrace a skeletogeneze buněk trupové neurální lišty
Název práce v češtině: Migrace a skeletogeneze buněk trupové neurální lišty
Název v anglickém jazyce: Migration and skeletogenesis of trunk neural crest cells
Klíčová slova: neurální lišta, skeletogeneze, migrace, vývoj, evoluce
Klíčová slova anglicky: neural crest, skeletogenesis, migration, development, evolution
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2017
Datum zadání: 04.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Mgr. Jan Mašek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce by měla představovat souhrn znalostí o cestách migrace a o možnostech skeletogeneze buněk trupové neurální lišty u obratlovců.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK