Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Děti zrozené ze znásilnění během konfliktu v Bosně a Hercegovině: poválečné diskurzy
Název práce v češtině: Děti zrozené ze znásilnění během konfliktu v Bosně a Hercegovině: poválečné diskurzy
Název v anglickém jazyce: Children born of War Rape in Bosnia and Herzegovina: Postwar Discourse
Klíčová slova: děti války, válka v Bosně a Hercegovině, poválečná společnost, sexuální násilí, diskurzivní analýza
Klíčová slova anglicky: children born of war, war babies, war in Bosnia and Herzegovina, post-conflict society, sexual violence, discourse analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2017
Datum zadání: 04.10.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2019 08:45
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2019
Oponenti: Mgr. Nikola Karasová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Výzkum se zaměřuje na současný diskurz ohledně tématu dětí války v Bosně a Hercegovině. Využité zdroje jako texty či reportáže z médií, knihy, školní publikace, či záznamy výroků politiků budou zkoumány pomocí metod diskurzivní analýzy.

Seznam odborné literatury
UNICEF, Children Born of War Rape in Bosnia-Herzegovina: A Preliminary Study. (Sarajevo: UNICEF 2005)
Becirbasic, Belma and Dzenana Secic, 2002, ‘Invisible Casualties of War’, Star Magazine, Sarajevo, BCR No. 383S
C. Bonnet, ‘The Silence of Croatia’s Children.’, International Children’s Rights Monitor, 10 (1993).
R. CH. Carpenter (ed.), Born of War. Protecting Children of Sexual Violence Survivors in Conflict Zones (Bloomfield: Kumarian Press, 2007)
C. Claudia, ‘Rape as a Weapon of War’, Hypatia 11 (4) (1996), 5—18
K.Erjavec & Zala Volčič - Living With the Sins of Their Fathers: An Analysis of Self-Representation of Adolescents Born of War Rape, 2010
M. Ingvill C. 2017. Children Born of War – A Decade of International and Interdisciplinary Research. Historical Social Research 42 (1): 320-346. doi: 10.12759/hsr.42.2017.1.320-346
Kujundzić Jana - Wartime sexual violence in Croatia: Shifts in the public discourse, 2014
S. Marlise, ‘For First Time, Court Defines Rape as War Crime’, The New York Times, 28 June 1996
I. C. Mochmann - Children Born of War - A Decade of International and Interdisciplinary Research, 2017
P. Salzman, ‘Rape Camps as a Means of Ethnic Cleansing’, Human Rights Quarterly, 20 (1998).
B. Voicu, Ingvill C. Mochmann - Social trust and children born of war, 2014
S, Vranic, Breaking the Wall of Silence: the Voices of Raped Bosnia (Zagreb, 1996)
J. Williamson, Bosnian Children of War: The Adoption Question, International Social Service, (New York, 1993).
J. D. Wrabetz, Children Born of War in Bosnia-Herzegovina and The Convention on the Rights of the Child, in CARPENTER, R. Charli, ed. by, Born of War. Protecting Children of Sexual Violence Survivors in Conflict Zones, (Bloomfield, 2007), pp. 21-39.
Předběžná náplň práce
Hlavním předmětem výzkumu je společenský diskurz o dětech narozených následkem znásilnění během války v Bosně a Hercegovině v letech 1992 - 1995. Veřejný diskurz je tvořen skrze média, filmy, knihy a jiné publikace a často také vyjádřením politických představitelů. Způsob, jakým se o dětech války v bosenské společnosti hovoří má velký vliv nejen na různé aspekty života těchto osob, ale také na celý proces poválečného usmíření společnosti. Cílem diplomové práce je zmapovat vytváření narativu o dětech války v Bosně a Hercegovině a identifikovat důležité mezníky (časové - tematické) v jeho vývoji. Konečným výstupem by měla být analýza role současného společenského diskurzu o dětech války v rámci politiky usmiřování v poválečné společnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main subject of the research is a current public discourse on the children born of rape during or after the war in Bosnia and Herzegovina in the years 1992 – 1995. The narrative is created by medias, movies, books or other publications and the politicians’ statements. The way in which people use to talk about children born of war has big influence not only on the lives of these persons, but also on a whole post-conflict reconciliation process. The aim of the diploma thesis is to analyse the narrative’s creation and to find the main landmarks in its process. The final output should be the analysis of the role of public discourse on children born of war within the reconciliation process.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK