Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Intervaly spoľahlivosti pre rozdiely a podiely proporcií
Název práce v jazyce práce (slovenština): Intervaly spoľahlivosti pre rozdiely a podiely proporcií
Název práce v češtině: Intervaly spolehlivosti pro rozdíly a podíly proporcí
Název v anglickém jazyce: Confidence intervals for differences and ratios of proportions
Klíčová slova: interval spoľahlivosti, MOVER metóda, pravdepodobnosť pokrytia
Klíčová slova anglicky: confidence interval, MOVER, coverage probability
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Ľuboš Krnáč - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2017
Datum zadání: 15.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2017
Datum a čas obhajoby: 28.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce vysvětlí a porovná různé přístupy k problému intervalových odhadů pro rozdíl a podíl pravděpodobností jevů (proporcí) pozorovaných ve dvou populacích. Podobně jako u intervalů spolehlivosti pro pravděpodobnost, takový interval lze snadno sestavit aplikací centrální limitní věty a delta metody. Existuje však spousta alternativních přístupů, které mohou mít nezanedbatelné výhody. Cílem práce je prostudovat výsek literatury zabývající se tímto problémem, shrnout některé navrhované postupy a porovnat jejich výhody a nevýhody. Práci je možné doprovodit simulační studií zkoumající chování studovaných metod v praxi.
Seznam odborné literatury
Newcombe, R.G. (2013) Confidence Intervals for Proportions and Related Measures of Effect Size. CRC Press, Boca Raton.

Miettinen, O. and Nurminen, M. (1985) Comparative analysis of two rates. Statistics in Medicine, 4, 213-226.

Newcombe, R. G. (1998). Interval estimation for the difference between independent proportions: Comparison of eleven methods. Statistics in Medicine, 17, 873-890.

Zou, G. Y. and Donner, A. (2008) Construction of confidence limits about effect measures: A general approach. Statistics in Medicine, 27, 1693-1702.
Předběžná náplň práce
Téma vyžaduje samostatné studium knižních a časopiseckých pramenů, vesměs v angličtině, proto je potřebná velmi dobrá pasivní znalost angličtiny.

Téma předpokládá zápis a eventuální absolvování předmětů NMSA331+332 nebo NMFM301. Přímo navazuje na látku probíranou v těchto předmětech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK