Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Labyrint světa a ráj srdce 1623-2023. Druhý život nejznámějšího Komenského díla.
Název práce v češtině: Labyrint světa a ráj srdce 1623-2023. Druhý život nejznámějšího Komenského díla.
Název v anglickém jazyce: The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart 1623- 2023.
Klíčová slova: Labyrint světa a ráj srdce, Jan Amos Komenský, druhý život literárního díla, interpretace, dějiny idejí
Klíčová slova anglicky: The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, John Amos Comenius, Second Life of Literary Works, Interpretation, History of Ideas
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2017
Datum zadání: 04.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2017
Datum a čas obhajoby: 05.04.2024 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R010A, 010A, přízemí, u vrátnice
Datum odevzdání elektronické podoby:22.12.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2024
Datum proběhlé obhajoby: 05.04.2024
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
  PhDr. Jiří Beneš
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK