Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prorogační a rozhodčí doložky v mezinárodním obchodě
Název práce v češtině: Prorogační a rozhodčí doložky v mezinárodním obchodě
Název v anglickém jazyce: Prorogation and Arbitration Clauses in International Trade
Klíčová slova: Prorogační doložka, rozhodčí doložka, alternativní řešení sporů
Klíčová slova anglicky: Jurisdiction clause, arbitration clause, alternative dispute resolution
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2018
Datum a čas obhajoby: 27.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 317, 317
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2018
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK