Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv inhibice bosutinibu, neratinibu a ibrutinibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR
Název práce v češtině: Vliv inhibice bosutinibu, neratinibu a ibrutinibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR
Název v anglickém jazyce: The influence of bosutinib, neratinib and ibrutinib inhibition on the activity of selected reductases from AKR and SDR superfamilies
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2017
Datum zadání: 25.02.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. literární rešerše – zaměření na lidské AKR a CBR1
2. zvládnutí potřebných metodik – především inkubace s rekombinantními enzymy
3. vlastní experimentální práce
4. zpracování a vyhodnocení výsledků
5. prezentace výsledků na SVK
6. sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
vybrané aktuální publikace k tématu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK