Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
How predictable is genome evolution? Insights from convergent adaptations across Brassicaceae
Název práce v češtině: Je evoluce genomu předvídatelná? O čem vypovídají opakované adaptace v čeledi brukvovité
Název v anglickém jazyce: How predictable is genome evolution? Insights from convergent adaptations across Brassicaceae
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2017
Datum zadání: 05.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2021
Oponenti: Polina Yu Novikova, Ph.D.
  RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK