Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Currency Board Arrangement in Bosnia and Herzegovina
Název práce v češtině: Měnový výbor v Bosně a Hercegovině
Název v anglickém jazyce: Currency Board Arrangement in Bosnia and Herzegovina
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2005
Datum zadání: 26.06.2005
Datum a čas obhajoby: 22.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2006
Oponenti: prof. Roman Horváth, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK