Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications
Název práce v češtině: Zobecněné náhodné mozaiky, jejich vlastnosti, simulace a aplikace
Název v anglickém jazyce: Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications
Klíčová slova: Gibbsova zobecněná mozaika, algoritmus přidání a odebrání, vlastnosti stochastických modelů
Klíčová slova anglicky: Gibbs generalized tessellation, incremental-decremental algorithm, properties of stochastic models
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2017
Datum zadání: 02.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2018
Datum a čas obhajoby: 05.02.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2019
Oponenti: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchač nastuduje teoretické základy náhodných mozaik. Naučí se konstruovat zobecněné mozaiky tak, aby s pomocí Markov chain Monte Carlo uměl generovat realizace stochastických modelů Gibbsova typu a počítat jejich geometrické charakteristiky. Dále bude odhadovat parametry modelu a posuzovat shodu modelu s daty z polykrystalických materiálů.
Seznam odborné literatury
(i) A. Okabe, B. Boots, K. Sugihara, S. N. Chiu (2000) Spatial Tessellations: Concepts and Applications of Voronoi Diagrams, 2nd Edition, Wiley, New York.
(ii) M. Gavrilova (1998) Proximity and applications in general metrics. Ph.D. thesis, University of Calgary.
(iii) D. Dereudre, Ch. Lavancier (2011) Practical simulation and estimation for Gibbs Delaunay-Voronoi tessellations with geometric hardcore interaction. Computational Statistics and Data Analysis 55, 1, 498-519.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK