Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In vitro screening nových, potenciálně antimykoticky účinných sloučenin II
Název práce v češtině: In vitro screening nových, potenciálně antimykoticky účinných sloučenin II
Název v anglickém jazyce: In vitro screening of novel potentially active antimycotic compounds II
Klíčová slova: kvasinky, houby, antimykotika, rezistence, mikrodiluční bujonová metoda, minimální inhibiční koncentrace
Klíčová slova anglicky: yeasts, fungi, antimycotics, resistance, microdilution broth method, minimal inhibition concentration
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2017
Datum zadání: 23.11.2017
Datum a čas obhajoby: 05.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše odborné literatury
2. Vypracování pracovních postupů a zásady práce v mikrobiologické laboratoři
3. Praktické provedení daných úkolů - testování antimykotické účinnosti
4. Zhodnocení a komentář výsledků
5. Diskuse
Seznam odborné literatury
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno 2003.
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie II., Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, Masarykova univerzita, Brno 2000.Hamal P., Jandová B., Mencl K. (2010) Identifikace kvasinek z klinického materiálu. Přehled současných možností se zaměřením na fenotypové metody a komerční produkty. Postgrad Med 12(5): 64-70.
Hamal P. (2007) Molekulárně genetické metody v lékařské mykologii: současný stav a perspektiva. Klin Mikrobiol Inf Lék 13(4):136-144.
Kuykendall RJ, Lockhart SR. Microbroth Dilution Susceptibility Testing of Candida species. Methods Mol Biol. 2016;1356:173-81.
Bhatia VK, Sharma PC. Determination of minimum inhibitory concentrations of itraconazole, terbinafine and ketoconazole against dermatophyte species by broth microdilution method. Indian J Med Microbiol. 2015 Oct-Dec;33(4):533-7.
Chowdhary A, Singh PK, Kathuria S, Hagen F, Meis JF. Comparison of the EUCAST and CLSI Broth Microdilution Methods for Testing Isavuconazole, Posaconazole, and Amphotericin B against Molecularly Identified Mucorales Species. Antimicrob Agents Chemother. 2015 Dec;59(12):7882-7.

internetové zdroje:

(http://www.isiknowledge.com)
American society for microbiology (ASM)
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
HealthFinder
Medscape
MediClub
World Health Organization (WHO)
Free Medical Journals
Free Books for Doctors
MedPilot
PubMed
PubMed Central
Velký lékařský slovník
MedlinePlus: Medical Encyclopedia (A.D.A.M.)
MedlinePlus: Medical Dictionary
Web of Science
Předběžná náplň práce
Rešerše odborné literatury na dané téma.
Testování antifungální aktivity potenciálně antimykotických látek na standardních kmenech kvasinek a hub pomocí mikrodiluční metody dle standardů CLSI a EUKAST.
Vyhodnocení vlastních výsledků, porovnání s podobnými studiemi.
V případě pozitivních výsledků pokus o zhodnocení vlivu struktury na účinek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Searching for information in scientific literature for the given topic.
Screening of antifungal acitivity of potentially antimycotic compounds against standard fungal strains and yeasts making use of microdilution broth method according to CLSI and EUKAST standards.
Evaluation of results a comparing to similar studies.
Possible discussion of structure-activity relationships in case of active compounds.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK