Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatizace metody extrakce pevnou fází pro stanovení flavonoidů s využitím průtokového systému
Název práce v češtině: Automatizace metody extrakce pevnou fází pro stanovení flavonoidů s využitím průtokového systému
Název v anglickém jazyce: Automation of solid phase extraction method for determination of flavonoids using a flow system
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: Dr. Burkhard Horstkotte
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.12.2017
Datum zadání: 19.03.2019
Datum a čas obhajoby: 06.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2019
Oponenti: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. http://www.flowinjectiontutorial.com
2. E.A. Zagatto, C.C. Oliveira, A. Townshend, P.J. Worsfold, Flow analysis with spectrophotometric and luminometric detection, first ed., Elsevier, Massachusetts, 2012
3. A.P. John M. Kokosa, Michael A. Jeannot, Solvent microextraction: theory and practice, first ed., John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2009.
4. Databáze Web of Science
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK