Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Optimalizace metody vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících stafylokoků vůči kandidátním antimikrobním látkám
Název práce v češtině: Optimalizace metody vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících stafylokoků vůči kandidátním antimikrobním látkám
Název v anglickém jazyce: Optimization of the method for sensitivity evaluation of biofilm-forming staphylococci against candidate antimicrobial compounds
Klíčová slova: model "Calgary biofilm device", hodnocení anti-biofilm aktivity, biofilm-formující mikroorganismy, bakteriální rezistence vs. biofilm
Klíčová slova anglicky: Calgary biofilm device, anti- biofilm activity evaluation, biofilm-forming microorganisms, bacterial resistance vs. biofilm
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2017
Datum zadání: 12.02.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část - bakteriální biofilm a jeho role v rezistenci bakterií vůči antimikrobním látkám. Přehled metod vedoucích k hodnocení aktivity kandidátních antimikrobních látek na biofilm-formující mikroorganismy.
Experimentální část - optimalizace metodiky vedoucí k formaci biofilmu na kolíčcích u bakterie Staphylococcus aureus, určení biofilmového fenotypu bakterií rodu Staphylococcus.
Seznam odborné literatury
Zaborowska M, et al., 2017, Biofilm formation and antimicrobial susceptibility of staphylococci and enterococci from osteomyelitis associated with percutaneous orthopaedic implants. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 105: 2630-2640.
Ceri H, Olson ME, et al., The Calgary Biofilm Device: new technology for rapid determination of antibiotic susceptibilities of bacterial biofilms. J Clin Microbiol 37(6), 1999, 1771-6.
Michael O. Staphylococcal Biofilms. Curr Top Microbiol Immunol 322, 2008, 207-228.
Předběžná náplň práce
Kultivace klinických izolátů bakterie Staphylococcus aureus v modelu, který je analogický "Calgary biofilm device". Kvantifikace bakteriálních biofilmů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Cultivation of clinical isolates of bacterium Staphylococcus aureus in model corresponding to "Calgary biofilm device". Quantification of bacterial biofilms.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK