Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voda, která hýbe světem. Etnografie infrastrukturního systému obyvatel Sklepné
Název práce v češtině: Voda, která hýbe světem. Etnografie infrastrukturního systému obyvatel Sklepné
Název v anglickém jazyce: Water That Moves the World. Etnography of the Infrastructure System of the people of Sklepná
Klíčová slova: sociokulturní antropologie, antropologie infrastruktur, pitná voda, sociálně-materiální síť, Jihoslovenská vesnice
Klíčová slova anglicky: sociocultural anthropology, anthropology of infrastructure, drinking water, socio-material network, South Slovak village
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2017
Datum zadání: 30.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Abu Ghosh, Yasar – Stöckelová, Tereza (eds.): Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi
Anand, Nikhil: Municipal disconnect: On abject water and its urban infrastructures
Appel, Hannah – Anand, Nikhil: The Infrastructure Toolbox
de Laet, Mol: The Zimbabwe Bush Pump
Douglas, Mary: Čistota a nebezpečí
Kandert, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska
Larkin, Brian: The Politics and Poetics of Infrastructure
Lupton, Deborah: Food, the Body and the Self
Mallki, Lisa: National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees
Růžička, Michal: Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze
Strang, Veronica: The Meaning of Water
Předběžná náplň práce
Tématem práce je vodní infrastruktura na jihoslovenské vesnici a sociální realita, která kolem ní vzniká. Pokusím se analyticky uchopit konkrétní vodní infrastrukturu (definovat, co to vlastně infrastruktura je) a popsat, jak obyvatelé vesnice tuto infrastrukturu spoluutvářejí a jak infrastruktura spoluutváří jejich každodenní život. Pokusím se ukázat, jaké sociální, politické/mocenské a sémiotické/symbolické fenomény kolem praxí spojených s vodní infrastrukturou vyvstávají.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK