Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cytotoxická a cholinesterasová inhibiční aktivita extraktů z vybraných druhů rodu Centaurea L. II.
Název práce v češtině: Cytotoxická a cholinesterasová inhibiční aktivita extraktů z vybraných druhů rodu Centaurea L. II.
Název v anglickém jazyce: Cytotoxic and cholinesterase inhibitory activity of extracts from selected species of the Centaurea L. genus II.
Klíčová slova: cytotoxicita, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, indolové alkaloidy, Centaurea L.
Klíčová slova anglicky: cytotoxicity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, indole alkaloids, Centaurea L.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2017
Datum zadání: 27.11.2017
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování rešerše na zadané téma
2. Příprava sumárních a alkaloidních extraktů z nažek vybraných druhů rodu Centaurea
3. Analýza vzorků hmotnostní spektrometrii (GC-MS, ESI), interpretace získaných dat a porovnání údajů s daty v literatuře
3. Příprava vzorků na biologické testy (cytotoxicita, inhibice cholinesteras)
4. Otestování extraktů na cytotoxicitu a inhibici cholinesteras
5. Vyhodnocení výsledků biolog. testů
6. Zhodnocení celkových dosažení výsledků - výběr taxonu(ů) pro další studium (izolace alkaloidů pro biolog. testy)
7. Sepsání DP
Seznam odborné literatury
Databáze Chemical abstracts (Scifinder) a další elektronické informační zdroje UK, pubmed apod.
Předběžná náplň práce
1. Vypracování rešerše na zadané téma.
2. Příprava sumárních a alkaloidních extraktů z nažek vybraných druhů rodu Centaurea
3. Analýza vzorků hmotnostní spektrometrii (GC-MS, ESI), interpretace získaných dat a porovnání údajů s daty v literatuře
4. Příprava vzorků na biologické testy (cytotoxicita, inhibice cholinesteras)
5. Otestování extraktů na cytotoxicitu a inhibici cholinesteras
6. Vyhodnocení výsledků biolog. testů
7. Zhodnocení celkových dosažení výsledků - výběr taxonu(ů) pro další studium (izolace alkaloidů pro biolog. testy)
8. Sepsání DP
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Carrying out of bibliographic search on the entered topic
2. Preparation of summary and alkaloid extracts from seeds of selected species of the Centaurea L genus
3. Mass spectrometry analysis (GC-MS, ESI) of samples, interpretation of obtained data with literature
4. Preparation of samples for biological assays (cytotoxicity, cholinesterase inhibition)
5. Biological tests (cytotoxicity, cholinesterase inhibition)
6. Evaluation of results from biological assays
7. Evaluation of all results - selection of taxone(s) for further study (isolation of indole alkaloids for biological assays)
8. Writing of the Master's thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK