Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detection of Sap2 in the secretome of Candida albicans cell wall and secretory mutants
Název práce v češtině: Detekce Sap2 proteinu v sekretomu kmenů Candida albicans mutantních v buněčné stěně a sekreci
Název v anglickém jazyce: Detection of Sap2 in the secretome of Candida albicans cell wall and secretory mutants
Klíčová slova: Candida albicans; Sap2; sekretom; LC-MS/MS analýza
Klíčová slova anglicky: Candida albicans; Sap2; secretome; LS-MS/MS analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2017
Datum zadání: 27.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2017
Datum a čas obhajoby: 15.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2018
Oponenti: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Gloria Molero, Dr., Ph.D.
Zásady pro vypracování
Rešerše literárních pramenů problematiky
Zpracování praktické části diplomové práce a vlastní provedení experimentů
Vyhodnocení a diskuze výsledků
Seznam odborné literatury
GIL-BONA, Ana; MONTEOLIVA, Lucía; GIL, Concha. Global proteomic profiling of the secretome of Candida albicans ecm33 cell wall mutant reveals the involvement of Ecm33 in Sap2 secretion. Journal of proteome research, 2015, 14.10: 4270-4281.
Využití databáze PubMed a další literatury
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je objasnit, zda defekt v sekreci Sap2 proteinu je specifický pro Ecm33 mutanta C. albicans (RML2U) nebo je spojen všeobecně s poškozením buněčné stěny či sekrečních mechanismů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to elucidate if the defect in Sap2 secretion is specific of C. albicans Ecm33 mutant (RML2U) or is related with general defects in cell wall or secretion pathways.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK