Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium liberace terbinafinu z PLGA nanočástic.
Název práce v češtině: Studium liberace terbinafinu z PLGA nanočástic.
Název v anglickém jazyce: Terbinafine release from PLGA-based nanoparticles.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2017
Datum zadání: 20.02.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Juraj Martiška, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK