Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I.
Název práce v jazyce práce (slovenština): Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I.
Název práce v češtině: Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita I.
Název v anglickém jazyce: Alkaloids of the family Amaryllidaceae and their biological aktivity I.
Klíčová slova: Narcissus pseudonarcissus dutch master - cibule - alkaloidní extrakty - GC/MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa – butyrylcholinesterasa
Klíčová slova anglicky: Narcissus pseudonarcissus dutch master - bulbs - alkaloidal extracts - GC/MS analysis - biological aktivity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 24.11.2017
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. provedení literární rešerše na uvedené téma v referátovém časopise,
2. výběr a utřídění faktů,
3. zajištění potřebné originální literatury,
4. napsání práce podle zvyklostí obvyklých na pracovišti.
Práce by měla obsahovat 50-60 stran rukopisu, 40-70 literárních odkazů.
Seznam odborné literatury
Rešerše literatury v databázovém systému SciFinder (Chemical Abstracts), využití dostupných on-line prací v tomto systému, případně plnotextových prací dostupných on-line v EIZ Univerzity Karlovy (http://library.faf.cuni.cz/EIZ/).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK