Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sufficient conditions for embedding trees
Název práce v češtině: Postačující podmínky pro vnořování stromů
Název v anglickém jazyce: Sufficient conditions for embedding trees
Klíčová slova: extrémální teorie grafů, vnořování stromů, domněnka Loebl-Komlós-Sósové, domněnka Erdős-Sósové, regularity lemma
Klíčová slova anglicky: extremal graph theory, tree embedding, Loebl-Komlós-Sós conjecture, Erdős-Sós conjecture, regularity lemma
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2017
Datum zadání: 05.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.11.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Diana Piguet, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je studium postačujících podmínek pro vnoření stromu do grafu a získání nových poznatků v této oblasti.
Student se seznámí několika domněnkami týkajícími se podmínek pro vnoření stromu (Erdős-Sósové, Loebl-Komlós-Sósové a
Havet-Reed-Stein-Woodovou), s existujícími částečnými výsledky a s metodami použitými k jejich dosažení.
Tyto metody se pokusí aplikovat k důkazu slabších variant uvedených domněnek - například s pozměněnými podmínkami pro vnoření
či pro speciální typy stromů.
Seznam odborné literatury
F. Havet, B. Reed, M. Stein, D. R. Wood: A Variant of the Erdős-Sós Conjecture. arXiv:1606.09343 (2016)
D. Piguet and M. J. Stein: An approximate version of the Loebl-Komlós-Sós conjecture. J. Combin. Theory Ser. B, 102(1):102–125 (2012).
D. Piguet and M. Stein: The Loebl-Komlós-Sós conjecture for trees of diameter 5 and certain caterpillars. Electronic Journal of Combinatorics, 15 (2008), R106.
A další odborná literatura dle doporučení vedoucí a konzultantky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK