Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modern approach to user interfaces for e-mail
Název práce v češtině: Moderní přístup k uživatelským rozhraním pro e-mail
Název v anglickém jazyce: Modern approach to user interfaces for e-mail
Klíčová slova: elektronická pošta, vyhledávání v textu, databáze
Klíčová slova anglicky: electronic mail, full-text search, databases
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Kratochvíl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2017
Datum zadání: 27.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: RNDr. Dominik Škoda
 
 
 
Zásady pro vypracování
Latest commercial e-mail interfaces (namely Google Mail and Inbox) have shifted the view of end-user e-mail processing: Classical folder-based, IMAP-like workflows seem obsolete when compared to instant server-side full-text search in thousands of e-mails, tag-based mail organization and easy connection to time-management features. Current possibilities of the users to run such interfaces on own trusted infrastructure without using closed-source commercial software are limited.

The thesis aims to evaluate the methods of general full-text indexing together with its application to e-mail processing, and to implement a modern e-mail interface that the users can run on-premises and that can be integrated with mail-processing infrastructure of current UNIX systems. The software will use a recent open-source text-search engine to provide the indexing functionality, and a browser-based front-end framework to create the user interface.
Seznam odborné literatury

Zobel, Justin, and Alistair Moffat. "Inverted files for text search engines." ACM computing surveys (CSUR) 38.2 (2006): 6.

Dumais, Susan, et al. "Stuff I've seen: a system for personal information retrieval and re-use." ACM SIGIR Forum. Vol. 49. No. 2. ACM, 2016.

Ingersoll, Grant S., Thomas S. Morton, and Andrew L. Farris. Taming text: how to find, organize, and manipulate it. Manning Publications Co., 2013.

Gormley, Clinton, and Zachary Tong. Elasticsearch: The Definitive Guide: A Distributed Real-Time Search and Analytics Engine. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK