Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotbalové utkání AC Sparty Praha jako produkt pro marketing
Název práce v češtině: Fotbalové utkání AC Sparty Praha jako produkt pro marketing
Název v anglickém jazyce: Football match of AC Sparta Praha as a product for marketing
Klíčová slova: sportovní marketing, spokojenost fanoušků, marketingový výzkum
Klíčová slova anglicky: sports marketing, fans’ satisfaction, marketing research
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2017
Datum zadání: 02.10.2017
Datum a čas obhajoby: 16.05.2018 09:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2018
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat doporučení pro zdokonalení marketingových aktivit v den fotbalového utkání. Zdokonalení budou vypracována na základě dotazování fanoušků AC Sparty Praha a rozhovory s marketingovými experty v oblasti fotbalu. Doporučení a návrhy budou zaměřeny na efektivnější využívání prvků marketingového produktu fotbalového utkání domácích zápasů AC Sparty Praha.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of the thesis is to elaborate recommendations for improvement of marketing activities on the match day. Improvements will be based on interviewing AC Sparta Prague fans and interviews with marketing experts in the field of football. Recommendations and suggestions will focus on making more effective use of the marketing elements of AC Sparta Prague football matches.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK