Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"
Název práce v češtině: Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"
Název v anglickém jazyce: Basic principles of imposing administrative penalties with special regard to the "ne bis in idem" principle"
Klíčová slova: ne bis in idem, správní trestání, zásady přestupkového práva
Klíčová slova anglicky: ne bis in idem, administrative penal law, administrative rules of procedure
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.10.2019
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 19:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 106, 106
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK