Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů
Název práce v češtině: Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů
Název v anglickém jazyce: Training of visual selective attention in older adults
Klíčová slova: stárnutí|pracovní paměť|selektivní vizuální pozornost|exekutivní funkce|Change Detection Task|kognitivní trénink
Klíčová slova anglicky: aging|working memory|selective visual attention|executive functions|Change Detection Task|cognitive training
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2017
Datum zadání: 26.09.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2017
Datum a čas obhajoby: 06.04.2022 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.04.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
  PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK