Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role obci v integracni politice CR
Název práce v češtině: Role obci v integracni politice CR
Název v anglickém jazyce: The role of municipalities in the integration policy of the Czech republic
Klíčová slova: integrace|integrační politika|města|místní samospráva|lokální úroveň integrace|víceúrovňové řízení integračních politik integrace
Klíčová slova anglicky: Integration|integration policy|cities|municipalities|local government|local level of integration|multi-level governance of integration policies
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2017
Datum zadání: 26.09.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2017
Datum a čas obhajoby: 27.06.2023 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.03.2023
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
  doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK