Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podoby předmětů v moderní lyrice
Název práce v češtině: Podoby předmětů v moderní lyrice
Název v anglickém jazyce: Objects in Modern Lyric
Klíčová slova: lyrika|věc|předmět|Skupina 42|Miroslav Holub|Zbigniew Herbert|Miron Białoszewski|všednost|básnické prostředky
Klíčová slova anglicky: lyric|thing|object|Group 42|Miroslav Holub|Zbigniew Herbert|Miron Białoszewski|mundanity|poetic tools
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2017
Datum zadání: 26.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2017
Datum a čas obhajoby: 17.02.2022 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.10.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. habil. Aleksandra Pajak
  Michal Jareš
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK