Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The development of L2 inflectional morphology and cross-language interference effects
Název práce v češtině: Vývoj flektivní morfologie druhého jazyka a mezijazykové interferenční efekty
Název v anglickém jazyce: The development of L2 inflectional morphology and cross-language interference effects
Klíčová slova: flektivní morfologie|interferenční efekty|produkce|percepce|jazykový transfer|osvojování druhého jazyka|pravidla|analogie|ukládání morfémů|organizace lexikonu|čeština|angličtina
Klíčová slova anglicky: inflectional morphology|interference effects|production|perception|language transfer|second-language acquisition|rules|analogy|morpheme storage|lexicon organization|Czech|English
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Řešitel: PhDr. Lucie Jiránková, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2017
Datum zadání: 26.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2017
Datum a čas obhajoby: 21.09.2021 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Maria Teresa Guasti
  Eva Maria Luef, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK