Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aesthetics of the Crack-Up: Digital Kříženecký and the Autonomous Creativity of Archival Footage
Název práce v češtině: Estetika praskliny: Digitální Kříženecký a samovolná tvořivost archivního filmu
Název v anglickém jazyce: Aesthetics of the Crack-Up: Digital Kříženecký and the Autonomous Creativity of Archival Footage
Klíčová slova: archivní film|found footage|raný film|digitalizace|materialita|figurace|prasklina|videografická kritika|Jan Kříženecký
Klíčová slova anglicky: archival footage|found footage|early cinema|digitization|materiality|figuration|crack-up|videographic criticism|Jan Kříženecký
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2017
Datum zadání: 26.09.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2017
Datum a čas obhajoby: 28.06.2022 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
  prof. Shane Denson
 
 
Konzultanti: Bernd Herzogenrath
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK