Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tonizace před výkonem
Název práce v češtině: Tonizace před výkonem
Název v anglickém jazyce: Toning before excercise
Klíčová slova: benč, silové schopnosti, tonizace, výkon
Klíčová slova anglicky: bench-press, , performance, post-activation, strength abilities
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2017
Datum zadání: 25.09.2017
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Oponenti: Mgr. Filip Čermák
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je komparace cviku benč na následnou aktivitu s různým časovým odstupem neboli tonizování před výkonem, což můžeme též nazvat post-aktivační potenciace – PAP (z angl. post-activation potentiation).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this work is to compare the exercise with the following activity with a different time interval or toning before exercise, which we can also call post-activation potentiation (PAP).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK