Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava sprejově sušené laktosy z vodných roztoků o vysoké koncentraci
Název práce v češtině: Příprava sprejově sušené laktosy z vodných roztoků o vysoké koncentraci
Název v anglickém jazyce: Preparation of spray-dried lactose from high concentrated aqueous solutions
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2017
Datum zadání: 20.02.2019
Datum a čas obhajoby: 06.06.2019 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2019
Oponenti: doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování literární rešerše k dané problematice
Zpracování teoretické části práce
Experimentální řešení dané problematiky
Vyhodnocení výsledků
Písemné zpracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
Storey, R.A., Ymén I.: Solid state characterization of pharmaceuticals. Chichester, John Wiley & Sons Ltd. 2011
Swarbrick J. : Encyclopedia of Pharmaceutical technology, New York, Marcel Dekker, 2004
Augsburger L.L., Hoag S.W.: Pharmaceutical dosage forms: Tablets, vol. 2. New York, Informa Healthcare 2008.
Rowe, R.C. et al.:Handbook of pharmaceutical excipients. London, Pharmaceutical Press 2013
J. Pharm. Sci., J. Pharm. Pharmacol., Čes. Slov. Farm. a další.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK