Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výběr a validace referenčních genů pro relativní kvantifikaci mRNA v lidských jaterních řezech
Název práce v češtině: Výběr a validace referenčních genů pro relativní kvantifikaci mRNA v lidských jaterních řezech
Název v anglickém jazyce: Selection and validation of reference genes for relative mRNA quantification in human liver slices
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2017
Datum zadání: 09.01.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Oponenti: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. literární rešerše
2. zvládnutí potřebných metodik
3. vlastní experimentální práce
4. zpracování a vyhodnocení výsledků
5. sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Zárybnický T., Boušová I., Ambrož M., Skálová L. (2017) Hepatotoxicity of monoterpenes and sesquiterpenes Archives of Toxicology. Arch. Toxicol. v tisku.
Bártíková H., Hanušová V., Skálová L., Ambrož M., Boušová I. (2014) Antioxidant, pro-oxidant and other biological activities of sesquiterpenes. Curr. Topics Med. Chem. 14(22): 2478-2494.
Koufaris, C.,et al., 2012. Hepatic microRNA profiles offer predictive and mechanistic insights after exposure to genotoxic and epigenetic hepatocarcinogens. Toxicological Sciences, 128, 532–543.
další dle výsledků literárání rešerše
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK