Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhrada újmy při pracovních úrazech z pohledu praxe a judikatury
Název práce v češtině: Náhrada újmy při pracovních úrazech z pohledu praxe a judikatury
Název v anglickém jazyce: Compensation for detriments of accidents at work in terms of practice and judicature
Klíčová slova: pracovní úraz, náhrada újmy, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
Klíčová slova anglicky: work accident, compensation for detriments, rights and obligations of the employee and the employer
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2017
Datum zadání: 22.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.02.2019
Datum a čas obhajoby: 31.01.2019 12:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 228, 228
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2019
Oponenti: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK