Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj sjezdových lyží od roku 1990 do současnosti.
Název práce v češtině: Vývoj sjezdových lyží od roku 1990 do současnosti.
Název v anglickém jazyce: Development of downhill skiing from 1990 to present.
Klíčová slova: historie, lyžování, konstrukce sjezdových lyží, materiály sjezdových lyží, technologie výroby sjezdových lyží
Klíčová slova anglicky: history, skiing, constructions of alpine skis, materials of alpine skis, production technology of alpine skis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Ing. Marcela Polášková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.09.2017
Datum zadání: 22.09.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: PaedDr. Tomáš Gnad
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je ukázat, jak se od devadesátých let do současnosti měnila konstrukce, konstrukční prvky, geometrie a z toho plynoucí vlastnosti sjezdových lyží pro rekreační a sportovní účely.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor thesis is to demonstrate the development of constructions, constructional element, geometry and the resulting characteristics of skis for recreational and sporting purposes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK