Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antiagregační aktivita alkaloidů a její potenciální využití v terapii Alzheimerovy choroby.
Název práce v češtině: Antiagregační aktivita alkaloidů a její potenciální využití v terapii Alzheimerovy choroby.
Název v anglickém jazyce: Anti-platelet activity of alkaloids and its potential use in the Alzheimer's disease therapy.
Klíčová slova: alkaloidy, antiagregační aktivita, Alzheimerova choroba
Klíčová slova anglicky: alkaloids, anti-platelet activity, Alzheimer's disease
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2018
Datum zadání: 10.10.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování odborné rešerše,
2. Sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Rešerše: databáze Chemical Abstracts, Reaxys, periodika – impaktované časopisy (Planta Medica, Phytochemistry, Fitoterapia, Natural Product Communications, Archives of Pharmacal Research atd.), elektronické informační zdroje FaF UK (SUWECO, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Wiley Online Library atd), Medline.
Předběžná náplň práce
Vytvoření rešerše zaměřené na antiagregační aktivitu alkaloidů a její potenciální využití v terapii Alzheimerovy choroby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Prepartion of a review focused on the topic "Anti-platelet activity of alkaloids and its potential use in the Alzheimer's disease therapy".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK