Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nejčastější úrazy na vybraných vodních plochách v České republice
Název práce v češtině: Nejčastější úrazy na vybraných vodních plochách v České republice
Název v anglickém jazyce: Summary of the Most Common Injuries Occuring on Selected Bodies of Water in the Czech Republic
Klíčová slova: Úrazy, vodní záchranná služba Českého červeného kříže, vodní záchrana, první pomoc
Klíčová slova anglicky: Injuries, the Czech Red Cross water rescue service, water rescue, first aid
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: MUDr. Simona Majorová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK