Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv epigalokatechin galátu na redukci hmotnosti - systematická rešerše
Název práce v češtině: Vliv epigalokatechin galátu na redukci hmotnosti - systematická rešerše
Název v anglickém jazyce: Influence of epigalokatechin gallate on weight reduction - a systematic review
Klíčová slova: zelený čaj, katechiny, egcg, epigallokatechin-3-gallát, tělesný tuk, nadváha, tuková tkáň, obezita.
Klíčová slova anglicky: green tea, catechins, egcg, epigallocatechin-3-gallate, body fat or fatness or adipose tissue or obesity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.04.2018
Datum zadání: 26.04.2018
Datum a čas obhajoby: 18.01.2022 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, P8, E3 -224, Posluchárna TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2022
Oponenti: MUDr. Simona Majorová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá vlivem izolovaného katechinu epigallokatechin-3-gallát na redukci hmotnosti u dospělé populace. V první části byl poskytnut přehled české i zahraniční literatury na téma obezity, možnosti využití zeleného čaje při její léčbě, pozitivní účinky zeleného čaje na zdraví člověka a následně byla v části druhé provedena systematická review a metaanalýza.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis investigates the effect of isolated epigallocatechin-3-gallate on weight reduction in the adult population. An overview of Czech and foreign literature was provided on topics of obesity, the possibility of using green tea in its treatment and the positive effects of green tea on human health, followed by a systematic review and meta-analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK