Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční bojovníci a výzvy spojené s jejich trestně právním postihem
Název práce v češtině: Zahraniční bojovníci a výzvy spojené s jejich trestně právním postihem
Název v anglickém jazyce: Foreign Fighters and the Challenges Associated with their Criminal Accountability
Klíčová slova: zahraniční bojovníci, terorismus, trestní odpovědnost
Klíčová slova anglicky: foreign fighters, terrorism, criminal responsibility
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2017
Datum zadání: 21.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2017
Datum a čas obhajoby: 12.10.2020 14:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1,m. č. 38.
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.10.2020
Oponenti: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
  JUDr. Petra Ditrichová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK