Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umění Majdanu
Název práce v češtině: Umění Majdanu
Název v anglickém jazyce: Art of Maidan
Klíčová slova: Majdan|Euromajdan|revoluce|Ukrajina|politika
Klíčová slova anglicky: Maidan|Euromaidan|revolution|Ukraine|politics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Umění Majdanu
Předmětem mé diplomové práce je Umění Majdanu. Během revoluce, se odehrala v 2013 – 2014 v Kyjevě, byl zaznamenan skutečný boom současného umění. Není to vůbec vyjmečné, že socialně politicka situace měla vliv na rozvoj uměni, ale v tomto případě spíše se jedna o propojeni a možná dokonce inkorporace dvou poli. Mým ukolem je analýza klíčových umělců Majdanu, jejich díl a jejich teoretických pokynu v tvorbě během nebo přesně po skončení revoluce. Otázky, odpověd na které budu hledat jsou: proč art aktivismus ne je to sami co i politické umění; co můžeme považovat za art aktivismus; jak se k tomu vztahují jednotlivé umělci a v jakém světle tuto problematiku vidí; změna politické orientace umělců během revoluce.
Art of Maidan
Subject of this work is Art of Maidan. During revolution, which took place in 2013 – 2014 in Kijev, actual boom of contemporary art has happened. Of course it is not an exception that social and political situation produses development in art scene, but situation still needs to be examined. Here we will be talking about inkorporation of two fields political field and art field . Task is to analyze key artists, their works and theoretical methods in art works which were created during or right after Majdan. Questions we are expecting to find answers to are: what is art activism; is art activism and political art same thing; what perspectives do artists have on this subject; change of political orientation during revolution.
Seznam odborné literatury
Literatura

Teorie
BORIS GROYS, ART POWER. CAMBRIDGE: MIT PRESS, 2008. 224 PP.
Walter BENJAMIN: Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti. In: Týž, Dílo a jeho zdroj, Praha 1979
Josef Helfenstein Art and Activism: Projects of John and Dominique de Menil. 2008
Periodické publikace
Art Ukrainehttp://artukraine.com.ua/archive/55/
Commonshttp://commons.com.ua/uk/p/pro-nas/
PoliticalCritiquehttp://ukraine.politicalcritique.org/category/reportazhi/
Pohovory s umělci
Monografie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK