Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ampicilin rezistentní beta-laktamáza negativní kmeny Haemophilus influenzae izolované v ČR v letech 2010-2018
Název práce v češtině: Ampicilin rezistentní beta-laktamáza negativní kmeny Haemophilus influenzae izolované v ČR v letech 2010-2018
Název v anglickém jazyce: Ampicillin-Resistant β-lactamase-negative Haemophilus Influenzae Strains Isolated in the Czech Republic in 2010-2018
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické mikrobiologie (15-560)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2017
Datum zadání: 29.09.2017
Datum a čas obhajoby: 31.05.2022 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:03.02.2022
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2022
Oponenti: prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
  MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK