Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Hynek: „Společně se naplníme, společně se vyprázdníme“
Název práce v češtině: Karel Hynek: „Společně se naplníme, společně se vyprázdníme“
Název v anglickém jazyce: Karel Hynek: “We fill together, we empty together“
Klíčová slova: poezie|drama|surrealismus|postsurrealismus|výtvarné umění|individualita|spolupráce|erotismus|travestie|smích
Klíčová slova anglicky: Poetry|Drama|Surrealism|Postsurrealism|Visual Art|Individuality|Collaboration|Eroticism|Travesty|Laughter
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2017
Datum zadání: 19.09.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2017
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaromír Typlt
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá tvorbou Karla Hynka. Důraz kladu na analýzu básnického díla od raných básní po básnické útvary z počátku 50. let; sleduji vývoj poetiky autora po formální i obsahové stránce. Přestože stěžejní zůstává interpretace básnických textů, neopomíjím i další literární útvary, kterým se autor věnoval – zejména dramatické tvorbě. Dále mapuji Hynkovo setkávání a spolupráci s dalšími umělci, básníky a výtvarníky. Část práce se též věnuje zasazení jeho díla do tradice surrealismu (a postsurrealismu) a jeho posunu k „realističtějšímu“ básnickému vyjádření.
Seznam odborné literatury
BATAILLE G.: Erotismus. Praha: Herrmann & synové, 2001.
BATAILLE G.: Vnitřní zkušenost : Metoda meditace. Praha: Dauphin, 2003.
BORECKÝ V.: Imaginace, hra a komika. Praha: Triton, 2005.
BORECKÝ V.: Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000.
BROUK B.: Jazyková komika. Praha: Václav Petr, 1941.
BRETON A.: Antologie černého humoru. Praha: Concordia, 2006.
BRETON A.: Manifesty surrealismu. Praha: Herrmann & synové, 2005.
BRETON A.: Rozhovory: (1913 – 1952). Praha: Concordia, 2003.
DVORSKÝ S., EFFENBERGER V., KRÁL P.: Surrealistické východisko 1938 – 1968 : UDS. Praha: Československý spisovatel, 1969.
DVORSKÝ S., DRYJE F., STEJSKAL M.: Surrealistická východiska (1948-1989): odklony, návraty, přesahy: Znamení zvěrokruhu, Okruh pěti Objektů, UDS, Surrealistická skupina v Československu. Praha: Společnost Karla Teiga v Praze ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, 2011.
EFFENBERGER, V.: Realita a poezie: K vývojové dialektice moderního umění. Praha: Mladá fronta, 1969.
EFFENBERGER, V.: Surovost života a cynismus fantazie. Praha: Orbis, 1991.
EFFENBERGER, V.: Výtvarné projevy surrealismu. Praha: Odeon, 1969.
LANGEROVÁ M., VOJVODÍK J., TIPPNEROVÁ A., HRDLIČKA J.,: Symboly obludností : mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.- 60. let. Praha: Malvern, 2009.
HYNEK, K.: S vyloučením veřejnosti. Praha: Torst, 1998.
MEDEK M: Texty. Praha: Torst, 1995
NÁDVORNÍKOVÁ A.: K surrealismu. Praha: Torst, 1998.
TEIGE K.: Výbor z díla III. Osvobozování života a poezie : studie ze čtyřicátých let. Praha: Aurora, 1994.
TIPPNEROVÁ A.: Permanentní avantgarda? : surrealismus v Praze. Praha: Academia, 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK