Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Obsah makronutrientů a soli ve výživě batolat
Název práce v češtině: Obsah makronutrientů a soli ve výživě batolat
Název v anglickém jazyce: Content of macronutrients and salt in the nutrition of toddlers
Klíčová slova: stravovací zvyklosti, kuchyňská sůl, makronutrienty
Klíčová slova anglicky: eating habits, kitchen salt, macronutrients
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2017
Datum zadání: 15.09.2017
Datum a čas obhajoby: 19.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: doc. MUDr. Miroslav Stránský
 
 
 
Předběžná náplň práce
Stravovací zvyklosti u batolat, sledování obsahu makronutrientů a kuchyňské soli.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Eating habits of toddlers, content of macronutrients and kitchen salt.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK