Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost žen o prevenci nádorového onemocnění prsu
Název práce v češtině: Informovanost žen o prevenci nádorového onemocnění prsu
Název v anglickém jazyce: Women awareness of breast cancer prevention
Klíčová slova: informovanost, nádorové onemocnění prsu, prevence
Klíčová slova anglicky: awareness, breast cancer, prevention
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2017
Datum zadání: 15.09.2017
Datum a čas obhajoby: 07.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2018
Oponenti: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK