Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv techniky bruslení na rychlost bruslení u hráčů ve věku 8-10 let
Název práce v češtině: Vliv techniky bruslení na rychlost bruslení u hráčů ve věku 8-10 let
Název v anglickém jazyce: Influence of Skating Technique on Skating Speed in Players aged 8-10
Klíčová slova: Lední hokej, bruslení, rychlost bruslení, technika bruslení, 8-10 let.
Klíčová slova anglicky: Ice hockey, skating, skating speed, skating technique, 8-10 years.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Arnošt
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2017
Datum zadání: 14.09.2017
Datum a čas obhajoby: 10.05.2018 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2018
Oponenti: PhDr. Zdeněk Vojta
 
 
 
Předběžná náplň práce
V dostupné literatuře zmapovat teoretické postupy pro výuku bruslení a rozvoj rychlosti v ledním hokeji. Následně vytvořit a aplikovat soubor cvičení na zdokonalení techniky bruslení pro kategorii 8-10 let. Pomocí testů rychlosti bruslení ověřit účinnost prováděných cvičení a dokázat, jaký je vliv tréninku techniky bruslení na rychlost bruslení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Search teoretic procedures for teaching skating and speed development in ice hockey in available literature. Then create and apply a set of exercises to improve skating techniques for the 8-10 year category. Use skating speed tests to verify the effectiveness of the exercises and demonstrate the effect of the skating technique on skating.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK