Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam integrace stínových projekcí v učení C. G. Junga pro teologickou etiku mezilidského vztahu
Název práce v češtině: Význam integrace stínových projekcí v učení C. G. Junga pro teologickou etiku mezilidského vztahu
Název v anglickém jazyce: The integration of shadow projections in the teaching of C.G. Jung and its possible benefits for theological ethics of interpersonal relationships
Klíčová slova: C. G. Jung, psychologická projekce, etika, teologie, psychologie, typologie osobnosti, stín, analytická psychologie, hlubinná psychologie, mezilidský vztah, individuace, dobro, zlo
Klíčová slova anglicky: C. G. Jung, psychological projection, ethics, theology, psychology, personality typology, shadow, analytical psychology, depth psychology, interpersonal relationship, individuation, good, evil
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2017
Datum zadání: 14.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2017
Datum a čas obhajoby: 14.01.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2019
Oponenti: doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat, zda Jungovo pojetí integrace dobra a zla jako základu autentického lidského vztahu, může být přínosem pro etiku mezikulturních vztahů a v čem případně spočívají limity této koncepce.
Seznam odborné literatury
JUNG, Carl Gustav. Odpověď na Jóba. Přeložil Karel PLOCEK. Praha: Vyšehrad, 2015. ISBN 978-80-7429-550-8.
JUNG, Carl Gustav a Helmut BARZ, PLOCEK, Karel, ed. Výbor z díla. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001. ISBN 80-85880-23-7.
BUBER, Martin. Obrazy dobra a zla. Přeložil Mária SCHWINGEROVÁ. Olomouc: Votobia, 1994. Malá díla. ISBN 80-85885-17-4.
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Theodicea: pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla. Přeložil Karel ŠPRUNK. Praha: Oikoymenh, 2004. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-7298-094-7.
PROGOFF, Ira. Jung, synchronicity, and human destiny: C.G. Jung's theory of meaningful coincidence. New York: Julian Press, 1973. ISBN 0-517-56636-2.
JAFFÉ, Aniela, TRANSLATED BY R.F.C. HULL AND MURRAY STEIN a [EPILOGUE BY SIR LAURENS VAN DER POST]. From the life and work of C.G. Jung. New exp. ed. Einsiedeln, Switzerland: Daimon Verlag, 1989. ISBN 3856305157.
STARÝ, Rudolf. Potíže s hlubinnou psychologií: esejistická studie o analytické psychologií C.G. Junga. V Praze: Prostor, 1990. ISBN 80-85190-03-6.
JUNG, C. G. Psychology and religion [online]. New Haven: Yale University Press, 1992 [cit. 2017-09-14]. Terry lectures. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10579341
STARÝ, Rudolf. C. G. Jung. Sto dopisů: (výbor z korespondence). Praha: Sagittarius, 1996. ISBN 80-901898-3-0.
JUNG, Carl Gustav, Helmut BARZ a Karel PLOCEK. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1996. Výbor z díla C. G. Junga. ISBN 80-85880-12-1.
ULANOV, Ann Belford. Bytostné já jako to odlišné. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál, 1998, , 41-60. ISBN 80-7178-195-9.
SKUBLICS, Ernest. Psychologický živý symbolismus a liturgie. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál, 1998, , 161-177. ISBN 80-7178-195-9.
SANFORD, John A. Problém zla v křesťanství a v analytické psychologii. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál, 1998, , 92-107. ISBN 80-7178-195-9.
REPICKY, Robert A. Jungovská typologie a křesťanská spiritualita. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál, 1998, , 148-160. ISBN 80-7178-195-9.
MOORE, Robert L. C. G. Jung a křesťanská spiritualita: sborník reflexí psychologů, teologů a religionistů. Praha: Portál, 1998. Spektrum. ISBN 80-7178-195-9.
MCGANN, Diarmuid. Jung a Písmo svaté. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál, 1998, , 143-147. ISBN 80-7178-195-9.
HARDINGOVÁ, M. Esther. Kříž jako archetypový symbol. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál, 1998, , 15-24. ISBN 80-7178-195-9.
GREENE, Thayer A. Persona a stín: jungovský pohled na dualitu člověka. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál, 1998, , 133-142. ISBN 80-7178-195-9.
DORAN, Robert M. Jungovská psychologie a náboženská spiritualita. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál, 1998, , 61-91. ISBN 80-7178-195-9.
CLARKE, Thomas E. Jungovské typy a formy modlitby. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha: Portál, 1998, , 178-192. ISBN 80-7178-195-9.
HAYMAN, Ronald. Život C. G. Junga. 1., Zrození psychomága (1875-1917). Praha: Práh, 2001. ISBN 80-7252-045-8.
BECKER, Kenneth L. Unlikely companions: C.G. Jung on the spiritual exercises of Ignatius of Loyola : an exposition and critique based on Jung's lectures and writings. Leominster: Gracewing, 2001. ISBN 0-85244-367-6.
Sedm promluv k zemřelým. Praha: Eminent, 2006. ISBN 80-7281-250-5.
PIETIKÄINEN, Petteri. Alchemists of human nature: psychological utopianism in Gross, Jung, Reich and Fromm. London: Pickering & Chatto, 2007. ISBN 9781851969234.
ROWLAND, Susan. C. G. Jung in the humanities: Taking the soul's path. New Orleans: Spring Journal Books, 2010. ISBN 978-1-935528-02-9.
Předběžná náplň práce
1. C. G. Jung a náboženství
2. Integrační proces u C. G. Junga
3. Přínos a limity Jungovy koncepce v oblasti etiky mezikulturních vztahů
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to research C. G. Jung’s concept of internal integration of good and evil as a foundation for authentical human relationships and if this concept could benefit the ethics of cross-cultural relationships. The aim is also to define the limitations of this concept.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK