Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deshumanizace v maňáskovém divadle Federica Garcíi Lorky
Název práce v češtině: Deshumanizace v maňáskovém divadle Federica Garcíi Lorky
Název v anglickém jazyce: The deshumanization in Federico García Lorca's hand puppet theatre
Klíčová slova: deshumanizace|divadlo|Lorca|Ortega y Gasset|vanguardias|modernidad
Klíčová slova anglicky: deshumanization|theatre|Lorca|Ortega y Gasset|modernism|Avant-garde
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2017
Datum zadání: 04.10.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Kožnerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce analyzuje teatrální tvorbu Federica Garcíi Lorky, konkrétně se zaměřuje na jeho maňáskové divadlo, které vznikalo od roku 1919 a trvalo až do umělcova skonu v roce 1936. Jako cíl si práce klade analyzovat jednotlivé zvláštnosti této formy divadla v kontrastu s tradičními divadelními počiny, přičemž stěžejním dílem bude hra Retablillo de don Cristóbal. Zaměřuje se na tradici maňáskového divadla a zamýšlí se nad tím, jak mohl být Lorca při své tvorbě ovlivněn svými současníky (Ramón del Valle-Inclán, José Ortega y Gasset). Konkrétněji se pak zaměří na Lorkův koncept maňáska jako takového, a sice ve světle procesu tzv. „dehumanizace,“ neboli procesu odlidštění toho, co představuje drama prezentované maňásky. Klíčová slova Lorca, maňásek, divadlo, dehumanizace.
Seznam odborné literatury
Colecchia, Francesca. “The ‘Prólogo’ in the Theater of Federico García Lorca: Towards the Articulation of a Philosophy of Theater.” Hispania, vol. 69, no. 4, 1986, pp. 791–796.
García-Posada Miguel. Obras Completas II. Federico García Lorca: Teatro. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1997.
Lorca, Francisco Garcia, and Hernández Mario. Federico y su mundo. Madrid, Alianza, 2001.
Oliver, William I. “Lorca: The Puppets and the Artist.” The Tulane Drama Review, vol. 7, no. 2, 1962, pp. 76–95.
Polansky, Susan G. “Freedom to Experiment: The Coherence and Complexity of Federico García Lorca's Puppet Theater.” Hispania, vol. 97, no. 1, 2014, pp. 101–112.
Vega, Emilio Peral, and Javier Huerta Calvo. Formas del teatro breve español en el siglo XX, 1892-1939. Madrid, Fundación Universitaria Española, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK