Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví členů náboženského spolku jako forma občanské angažovanosti
Název práce v češtině: Dobrovolnictví členů náboženského spolku jako forma občanské angažovanosti
Název v anglickém jazyce: Volunteering of Religious Association´s Members as a Form of Civic Involvement
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2017
Datum zadání: 14.09.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Selma Benyovszky
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK