Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení o správním vyhoštění
Název práce v češtině: Řízení o správním vyhoštění
Název v anglickém jazyce: Administrative Expulsion Proceedings
Klíčová slova: Správní vyhoštění, správní řízení, rodinný a soukromý život
Klíčová slova anglicky: Administrative expulsion, administrative proceedings, family and private life
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. David Kryska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2020
Datum a čas obhajoby: 24.09.2020 18:45
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 106, 106
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2020
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK